Oferta

 

Podstawowym profilem działalności Przedsiębiorstwa, wynikającym z wieloletniej tradycji,  są roboty budowlano-montażowe, w zakresie budownictwa drogowego, które swoim rodzajem obejmują budowę, przebudowę oraz remonty dróg, ulic i placów.

Do budowy, odnowy i remontów nawierzchni drogowych stosowane są własne mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco, każdego typu i w każdym standardzie.

Posiadamy wytwórnie mas bitumicznych MARINI o wydajności 120 Mg/h i wytwórnię MASTER o wydajności 160 Mg/h oraz węzeł betoniarski MOBYMIX S1500 o wydajności 40 m3/h.

Przedsiębiorstwo posiada doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg oraz zaplecze techniczne, ciągle uzupełniane o zakupy nowych maszyn, co pozwala na poprawę jakości wykonywanych robót.

 

Produkty

- mieszanki mineralno-asfaltowe – każdego typu i w każdym standardzie 

- betony towarowe – marki od B-7,5 – B-37

 

 

 

 

  • Oferta
  • Oferta
  • Oferta
  • OfertaProszę czekać... Proszę czekać...